Dlaczego oprogramowanie igus Robot Control nie łączy się z kontrolerem?

Należy wykonać poniższe kroki, aby sprawdzić połączenie:

  • Upewnij się, że przewód Ethernet jest podłączony do portu Ethernet robota po prawej stronie.

  • Zapoznaj się z rozdziałem Nawiązywanie połączenia w instrukcji igus Robot Control i sprawdź, czy wykonałeś wszystkie kroki.

  • Jeśli komputer ma więcej niż jedną kartę sieciową, upewnij się, że skonfigurowałeś ustawienia IP karty, która jest podłączona do robota.

  • Uruchom ponownie komputer.

Obejrzyj wideo